Sut Mae’n Gweithio

EGNI - HOW IT WORKS-02

Mae Cydweithfa Egni yn casglu llawer o bobl ynghyd i fuddsoddi ar y cyd mewn prosiectau ynni adnewyddadwy.

Unwaith y bydd y systemau ynni adnewyddadwy hyn yn cael eu gosod, bydd y trydan a gynhyrchir yn gymwys i gael cymhorthdal gan y Llywodraeth a elwir yn ​​Tariff Cyflenwi Trydan. Yn ychwanegol, mae Egni yn cael tâl am unrhyw bŵer dros ben sy’n cael ei allforio i”r Grid Gwladol, ac mae’r adeiladau cymunedol yn cael trydan am ddim.

Mae’r arian a godir yn llifo yn ôl i’r Gydweithfa, ac fe’i ddefnyddir i dalu llog i aelodau, yn ogystal ag ar gyfer pethau fel gwaith cynnal a chadw parhaus a datblygu prosiectau yn y dyfodol.

Mae hwn yn fodel sydd wedi gweithio’n helaeth yn Ewrop mewn gwledydd fel Denmarc a’r Almaen. Yn wir, mae mwy na hanner cant o gydweithfeydd ynni adnewyddadwy yn y Deyrnas Unedig. Mae rhai wedi codi cannoedd o filoedd o bunnoedd, ac eraill filiynau o bunnoedd. Yr hyn sy’n eu huno yw ymdrech ar lawr gwlad i ddatblygu ynni adnewyddadwy lleol.