Ymunwch ag Egni

Diolch yn fawr am eich diddordeb mewn ymuno! Noder y dylid ystyried yr arian a fuddsoddir yn fel buddsoddiad tymor hir, a dylech ddarllen ein Dogfen Cynnig Cyfranddaliadau ac ein telerau ac amodau yn ofalus cyn ymuno.

Prynu cyfranddaliadau

Noder mai’r buddsoddiad lleiaf a ganiateir yw £250 a’r uchafswm yw £20,000.
I brynu cyfranddaliadau llenwch y ffurflen hon (PDF) a’i dychwelyd i:

Egni
76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe SA9 2GN
Gellir gwneud taliadau drwy drosglwyddiad banc neu siec.
Dyma ein manylion banc:

Egni, Cooperative Bank
Cyfrif: 65650518
Cod didoli: 089299

Os ydych yn talu drwy drosglwyddiad banc, ychwanegwch gyfeirnod at eich taliad pan fyddwch yn talu, os gwelwch yn dda, sef llythrennau cyntaf eich enw a blwyddyn eich geni (dim bylchau). Hefyd, ychwanegwch y cyfeirnod hwn at eich ffurflen gais.

Dylai sieciau fod yn daladwy i “Egni“.