Canolfan Gymunedol Ystradowen

Outside Ystradowen
Clwb Bach
Canolfan Cymunedol yn Ystradowen
christmas party
Nadolig yn Ystradowen
Mae'r canolfan yn darparu amrywiaeth of gwasanaethau
The lunch club
Yn y cegin
Y clwb cinio
Gwibdaith o'r Clwb Bach

Mae Canolfan Ystradowen yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i holl aelodau’r gymuned, gan gynnwys clwb cinio, sesiynau mam a’i phlentyn, a dosbarthiadau ioga a Zumba.

Canolfan Gymunedol Ystradowen, New Road, Ystradowen, Sir Gaerfyrddin, SA9 2YY

Perchnogaeth a statws cyfreithiol:

CANOLFAN GYMUNEDOL YSTRADOWEN COMMUNITY CENTRE LTD – prynwyd yr adeilad gan y cyngor sir yn 2012. Rhif cwmni 07872629, a chafodd ei gofrestru ym mis Rhagfyr 2011 fel cwmni cyfyngedig drwy warant heb gyfalaf cyfranddaliadau. Mae’r ganolfan gymunedol yn elusen yn ogystal, a gofrestrwyd ym Mehefin 2012 – rhif elusen 114786.

http://opencharities.org/charities/1147865

System arfaethedig:  Mae’r system arfaethedig yn cynnwys arae 21kWp PV solar ar do ar oleddf sy’n wynebu’r de orllewin.