Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd

Outside Glynneath
Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd
Sefyllfa am wasanaethau hyfforddiant, addysg a fusnes
computer class
Dosbarth cyfrifiadu yng Nglyn-nedd
Inside the centre is a cafe, a nursery, an arts centre, as well as training rooms and a whole range of community activities.

Mae Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd yn darparu addysg, hyfforddiant ac ystod eang o wasanaethau eraill i gymuned Glyn-nedd a’r cylch. Un noson yr wythnos mae’r ganolfan yn cynnal noson ieuenctid. Mae’r ganolfan hefyd yn cynnwys meithrinfa ddydd, caffi, Java Bean Café, a chanolfan gelf bwrpasol sy’n darparu cyrsiau ac arddangosfeydd. Mae’r ganolfan hefyd yn gartref i nifer o sefydliadau, gan gynnwys Workways, Want2Work, Ymddiriedolaeth Shaw a Chyswllt Busnes.

Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, Oldfellows Street, Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 5DB

http://www.glynneathtc.org.uk

Perchnogaeth a statws cyfreithiol:

VIEW (GLYNNEATH) LIMITED, rhif cwmni 02099898 yw’r rhiant-sefydliad, a sefydlwyd ym 1987, sydd ag is-gwmni masnachu sy’n rhedeg canolfan CANOLFAN HYFFORDDI GLYN-NEDD CYFYNGEDIG Rhif Cwmni 04441126. Mae statws elusennol gan y rhiant elusen View (Glynneath) Limited) Rhif elusen 518523. Mae’r Java Bean Café yn is-gwmni masnachu hefyd.

http://opencharities.org/charities/518523

Deunydd y to: llechi. Cyfeiriadaeth: De-orllewin