Gweithdy Dove

Outside DOVE workshops
Gweithdy Dove
Canolfan cymorth cymunedol cyfeillgar.
Entrance to DOVE
Mae'n danfon cymorth addysg, hyfforddiant and dechrau busnes.
Mae ganddi meithrinfa a caffi hyfryd!

Mae Gweithdy Dove yn ganolfan gymunedol yn y Banwen, ym mhen uchaf Cwm Dulais. Yn ganolfan gymunedol anffurfiol a chyfeillgar, mae’n cefnogi oedolion sy’n ceisio addysg, hyfforddiant a chyngor ar ddechrau busnes. Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig darpariaeth gofal plant a gwasanaethau swyddfa. Mae yno gaffi cymunedol a gwasanaeth arlwyo sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos ac yn gallu darparu ar gyfer 64 o bobl.

Gweithdy Dove, Banwen, Castell-nedd Port Talbot, SA10 9LW

http://www.doveworkshop.org.uk/ 

Perchnogaeth a statws cyfreithiol:

Mae VIEW (DOVE) Ltd yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig. Cafodd View (Dove) Ltd ei gofrestru ym mis Medi 1999, Rhif y Cwmni 03840774. Sefydlwyd yr Elusen ym mis Chwefror 2000, Rhif Elusen: 1079467.

http://opencharities.org/charities/1079467

System arfaethedig: Mae’r system arfaethedig yn cynnwys arae 21kWp PV solar ar do ar oleddf sy’n wynebu’r de orllewin.