Neuadd Gyhoeddus a Sinema Brynaman

Awel Aman Tawe offices in Cwmllynfell
Sinema a neuadd cyhoeddus Brynaman
Yn y swyddfa tocyn
Outside Brynaman public hall
Neuadd Cyhoeddus Brynaman
Ar agor ers y 1920s, wedi'i adeiladu gyda cyfraniadau o'r glôwyr.
Brian and Tom in front of film posters
Ffilmiau sy'n dod yn fuan i Brynaman
Gwifoddolwyr: rheolwr Brian and tafluniwr Tom

Cafodd y sinema 700 sedd hon ei chodi yn y 1920au gyda chyfraniadau wythnosol gan y glowyr.  Nawr gyda dwy sgrin ac yn agored 7 diwrnod yr wythnos, mae’n lleoliad poblogaidd yn yr ardal. Yn ogystal â sinema, mae’n gartref i gylch meithrin lleol ac ystafell snwcer. Mae’r theatr yn cael ei defnyddio’n rheolaidd gan ysgolion a grwpiau dawns a drama.

Station Road, Brynaman Uchaf. Sir Gaerfyrddin, SA18 1SF

http://bp-hall.co.uk/

Perchnogaeth a Statws Cyfreithiol:

Mae’r adeilad yn eiddo i Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad Brynaman, Rhif Elusen 523882. Mae’r sinema yn awr yn is-gwmni masnachol sy’n eiddo llwyr i’r elusen, ac yn cyfamodi’r holl elw i’r elusen.

Mae’r sinema wedi ei chofrestru, Sinema Brynaman cyf, a rhif y cwmni yw 07252707

http://opencharities.org/charities/523882

Maint y system: 21kw