Canolfan y Mynydd Du

3 staff members stand outside the centre
The Centre staff

Agorwyd Canolfan y Mynydd Du chwe mlynedd yn ôl. Mae’r adeilad yn cynnwys caffi a phump ystafell gyfarfod gyda digon o le i hyd at hanner cant o gynadleddwyr. Mae’r ganolfan hefyd yn gartref i feddygfa leol ac mae ganddi ystafell gyfrifiaduron sydd â 10 cyfrifiadur.

Canolfan y Mynydd Du, Heol Cwmgarw, Brynaman, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 1BU

http://www.brynaman.org.uk

Perchnogaeth a statws cyfreithiol:
Mae Canolfan y Mynydd Du yn gwmni cyfyngedig drwy warant a ymgorfforwyd ym mis Chwefror 2001 ac yn elusen gofrestredig, a gofrestrwyd ym mis Mehefin 2006, rhif elusen 1092336.

http://opencharities.org/charities/1092336

Maint y system PV: 12 kw. To llechi a chyfeiriadedd tua’r de / de-orllewin