Awel Aman Tawe

Awel Aman Tawe offices in Cwmllynfell
Awel Aman Tawe
Adeilad Awel Aman Tawe yng Nghwmllynfell
Carl and Dan talk over a cup of tea
Staff AAT
Rheolwr AAT Dan McCallum a Swyddog Cyllid Carl Richards
Bright mural on AAT office wall
Murlun AAT
Murlun AAT gan arlunydd graffiti Sioned Haf
Dan beams at camera
Dan McCallum
Rheolwr Awel Aman Tawe

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni adnewyddadwy cymunedol. Mae’n cefnogi datblygu ynni adnewyddadwy cymunedol, effeithlonrwydd ynni ac yn codi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd drwy raglen barhaus o wybodaeth, cyfathrebu ac ymgynghori. Yn fwy diweddar, mae AAT wedi dechrau rhaglen gelfyddydol sy’n archwilio newid yn yr hinsawdd drwy farddoniaeth, theatr, ffilm, animeiddio a gweithgareddau celfyddydol eraill. Mae ansawdd ei waith wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy gyfrwng nifer cynyddol o wobrau mawreddog.

76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Castell-nedd Port Talbot SA9 2GN

www.awelamantawe.co.uk

Perchnogaeth a statws cyfreithiol:

Rhif elusen gofrestredig 1114492 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant rhif 03958840

http://opencharities.org/charities/1114492

Maint y system PV: 3.8kw

Cyfeiriadaeth: De-orllewin