Ein Prosiect Cyfredol

Outside Brynaman Public Hall
Sinema a neuadd cyhoeddus Brynaman
Sinema 700-sedd ar agor trwy'r wythnos, wedi'i rhedeg gan gwirfoddolwyr. Wedi'i adeiladu yn y 1920s gyda cyfraniadau gan y glôwyr.
entrance to Black Mountain Centre
Canolfan y Mynydd Du
Canolfan cymunedol am hyfforddiant ac addysg, gyda oriel, bwyty, a feddygfa.
Gweithdy Dove
Cyngor addysg, hyfforddiant a dechrau fusnes ym Manwen, gyda cyfleusterau meithrinfa a chaffi.
Canolfan Dydd Ystradowen
Gwidbaith diweddar o'r Clwb Bach, Ystradowen.
Awel Aman Tawe
Prosiect Cymunedol Ynni Adnewyddiadol yng Nghwmllynfell

Ein prosiect cyfredol yw gosod paneli PV solar ar 7 o adeiladau yn ne Cymru cyn haf 2014. Bydd y systemau newydd hyn yn rhoi cyfanswm o dros 105 kW o PV solar. Ein nod yw codi uchafswm o £155,000 i dalu am y systemau hyn.

Rhagwelir y bydd buddsoddwyr yn cael 4% o elw ar eu buddsoddiad, yn ogystal â rhyddhad treth posibl ar y swm a fuddsoddwyd. I gael rhagor o wybodaeth am y manteision ariannol, gweler yma.

Mae’r holl adeiladau yn ne Cymru, sef: Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad BrynamanCanolfan Cymuned YstradowenGweithdy Dove (Banwen)Awel Aman Tawe (Cwmllynfell)Canolfan y Mynydd Du (Brynaman) a Chanolfan Hyfforddi Glyn-nedd.