Cyllidwyr & Chefnogwyr

Hoffem ddiolch i’r sefydliadau a ganlyn am eu cefnogaeth tuag at Egni:

The Co-operative Membership Community Fund
Cymorth ariannol: grant £2,000 tuag at gostau datblygiad.
The Co-operative membership community fund
Ymddiriedolaeth Naturesave:
Cymorth ariannol. £5,000 tuag at gostau cychwynnol a marchnata.
Ymddiriedolaeth Naturesave
Adfywio Cymru
Rhaglen fentora yw hon a ariennir gan y Loteri yng Nghymru. Rydym wedi cael cefnogaeth gan Sharenergy ar ddatblygu a modelu ariannol y Gydweithfa; gan Rounded Developments gyda’r Tystysgrifau Perfformiad Ynni ar yr adeiladau cymunedol; gan Trawsnewid Tref Llandeilo a Cyberium gyda’r wefan; a Menter Môn wnaeth ein holl waith cyfieithu.
RenewWales LogoBIG logo (small)
Canolfan Cydweithredol Cymru
Cawsom gefnogaeth i ddatblygu ein gwefan gan Cymunedau 2.0
C2.0 Block Logo
Sefydliad Waterloo
Fe wnaethon nhw gyfrannu £10,000 tuag at y costau cychwynnol
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo
Fe wnaethon nhw gyfrannu £10,000 tuag at y costau cychwynnol a marchnata
image005-2 image001-6
Canolbwynt Menter y Co-operative
Talwyd am gyngor gan Sharenergy
wccmasterlogo