Cyfarwyddwyr

Jenny Carlisle
Director Jenny CarlisleMae Jenny wedi bod yn gyflogedig gydag Awel Aman Tawe ers tair blynedd, ac mae’n cynghori grwpiau cymunedol ar ddatblygu prosiectau gwynt, hydro a threulio anaerobig. Mae ganddi radd mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Abertawe a gradd Meistr (gydag Anrhydedd) mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheoli Adnoddau gan Brifysgol Morgannwg.

Dan McCallum
Director Dan McCallumDan yw cyd-sylfaenydd Awel Aman Tawe, elusen ynni gymunedol, ac mae wedi bod yn rheolwr yr elusen ers y flwyddyn 2000. Mae ganddo radd BA 2.1 mewn hanes modern o Brifysgol Rhydychen. Mae’n aelod o’r Grŵp Cyswllt Ynni Cymunedol sy’n gweithio gyda DECC i ddatblygu eu Strategaeth Ynni Cymunedol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2014. Mae ei brofiad gwaith yn cynnwys dwy flynedd fel Cydlynydd Rhaglen ar gyfer Oxfam yn y rhan o Kurdistan sydd yn Irac, a dwy flynedd fel Rheolwr Rhaglen y Dwyrain Canol ac Affrica gyda’r Grŵp Hawliau Lleiafrifol. Cyrhaeddodd rownd derfynol Entrepreneur y Flwyddyn 2007 Ernst and Young, ac mae’n lysgennad menter ar gyfer rhaglen Dynamo y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n Aseswr Ynni cymwysedig (Domestig, Masnachol a’r Fargen Werdd). Y mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl.

Mary Ann Brocklesby
MaryAnnBrocklesby directorMae Mary Ann yn arbenigwr ar ddatblygiad cymdeithasol gyda 20 mlynedd o brofiad o roi cyngor ar bolisi, rheoli rhaglenni, ac ymchwil yn Asia, Affrica, Ewrop a’r Deyrnas Unedig. Mae hi wedi byw a gweithio yn Cameroon ac Indonesia am dair blynedd a phum mlynedd yn y drefn honno. Yn Cameroon, roedd Mary Ann yn ymwneud â meithrin gallu datblygu cymdeithasol, gan gynnwys sgiliau rheoli gwrthdaro mewn llywodraeth a sefydliadau cymdeithas sifil sy’n ymwneud â chadwraeth bioamrywiaeth, ac yn Indonesia, prif ffrydio rhyweddau a meithrin gallu cyrff anllywodraethol. Yn ddiweddar, mae hi wedi arbenigo mewn cysylltiadau rhwng yr amgylchedd a thlodi ar lefel polisi ac ar lefel rhaglenni. Ymysg pethau eraill, mae hi wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer staff DFID ar integreiddio materion amgylcheddol mewn prosesau polisi lleihau tlodi.

Carl Richards
Carl RichardsMae Carl wedi cael ei gyflogi gan Awel Aman Tawe ers y flwyddyn 2000 fel Swyddog Cyllid. Mae ganddo ddiploma uwch gan Sefydliad Ardystiedig y Ceidwaid Cyfrifon. Mae Carl yn siarad Cymraeg.