Amdanom Ni

planning meetingCafodd Cydweithfa Egni ei sefydlu a’i chofrestru gan Awel Aman Tawe (AAT), elusen ynni adnewyddadwy cymunedol yn Ne Cymru. Mae gan Awel Aman Tawe 15 mlynedd o brofiad o ymchwilio, datblygu a chyflwyno prosiectau ynni adnewyddadwy ar lefel leol.

Mae AAT wedi’i wreiddio yn y gymuned, gyda’i staff bychan a’i grŵp gwirfoddol gweithgar yn byw yn yr ardal, ac mae wedi ymrwymo i warchod amgylchedd naturiol eithriadol y gymdogaeth.

Mae’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ynni glân yn y frwydr yn erbyn y bygythiad o newid yn yr hinsawdd drwy raglen barhaus o wybodaeth, cyfathrebu ac ymgynghori, ac yn fwy diweddar, drwy ystod arloesol o weithgareddau celfyddydol sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd sy’n aml yn cyrraedd pobl ar lefel ddyfnach.

Mae ansawdd ei waith wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy gyfrwng nifer cynyddol o wobrau pwysig.