Cartref

Sefyllfa ‘pawb ar eu hennill’ ar gyfer yr amgylchedd, y gymuned ac chwithau!

Sefyllfa ‘pawb ar eu hennill’ ar gyfer yr amgylchedd, y gymuned ac chwithau!

Mae cwmni cydweithredol Egni yn datblygu ynni’r haul ar adeiladau cymunedol yng Nghymru. Trwy wneud hynny, rydym yn cynhyrchu ynni glân, rydym yn caniatáu i brosiectau cymunedol fod yn fwy sefydlog yn ariannol, ac rydym yn rhoi cyfle i bobl buddsoddi eu harian mewn dyfodol mwy cynaliadwy.

Jan and Rhys smiling on the beach with mugs of tea
Jan a Rhys – buddsoddwyr
"Wrth fuddsoddi mewn Egni, rydyn ni'n rhan o sefydliad bywiog sy'n arloesi ffordd wyrdd newydd tuag at ddatblygiad ein cymuned."
Brian and Tom stand outside the cinema
Sinema Brynaman
"Rheolwyd y sinema 700-sedd yma ym Mrynaman gan wirfoddolwyr ers y 1920au. Mi fydd ynni solar yn helpu gostwng ein biliau trydan."
Investor, Daniel from Glanaman.
Daniel - buddsoddwr o Glanaman
"Gwneud arian o'r heulwen — oes 'na unrhywbeth well?"
Jenny looks direct to camera
Cyfarwyddwr Egni Jenny Carlisle
"Mae prosiectau adnewyddadwy cymunedol yn gallu plannu cynhyrchiad egni glân yng nghalon cymunedau."

Cydweithfa yw Egni sy’n cefnogi datblygu ynni solar ar adeiladau sy’n eiddo i’r gymuned yng Nghymru, a thrwy hynny gynhyrchu ynni glân, gan alluogi prosiectau cymunedol i fod yn fwy sefydlog yn ariannol, a rhoi cyfle i chi fuddsoddi eich arian mewn dyfodol cynaliadwy.

Ar gyfer 2019 mae Egni Co-op yn chwilio am doeon newydd ar gyfer solar!
Mae Egni’n chwilio am adeiladau fel canolfannau cymuned, busnesau ac ysgolion sydd â diddordeb mewn gostwng eu biliau a helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae’r Llywodraeth yn dod a’r Tariff Cyflenwi Trydan i ben ar ddiwedd Mawrth ond mae cwmnïau cydweithredol fel ninnau wedi cael ein heithrio fel y gallwn rag-gofrestru a chadw’r gyfradd FiT bresennol am flwyddyn arall. Bydd hyn yn rhoi amser i ni osod y paneli drwy ddefnyddio cynnig cyfranddaliadau cymunedol a chyllid pontio. Mae’r ymateb hyd yma wedi bod yn wych ac rydym wedi rhag-gofrestru 40 safle gyda dros 1MW o solar. Rydym yn rhan o’r un tîm a sefydlodd Awel Co-op – mae hon yn fferm wynt gymunedol a gododd dros £3m mewn cyfranddaliadau cymunedol ac a gomisiynwyd yn 2017 – www.awel.coop.

Mae pawb yn cydnabod effaith newid hinsawdd ac mae hwn yn gyfle i wneud rhywbeth cadarnhaol, a chynnwys pobl yng Nghymru mewn cwmni cydweithredol ar yr un pryd. Os ydy pobl eisiau gwybod am y cynnig cyfranddaliadau nesaf, gallant ymuno â’n rhestr bostio ar www.egni.coop.

Ond mae’r amser yn brin felly os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at rosie@awel.coopl neu ffoniwch 07938 377374.

Gwyliwch y trydan yn cael ei gynhyrchu!

Mae gennym 179kw o baneli solar yn barod ar saith adeilad cymunedol yn ne Cymru ac mae’r rhain wedi bod yn gweithio ers 2015. Codom £230,000 gan 94 aelod i ariannu hyn.

Erbyn diwedd 2018  roedd y saith safle wedi cynhyrchu 504,688kWh, gan arbed dros 140 o dunellau o garbon.

Mae pob cynllun wedi ei gysylltu â gwefan fyw lle gallwch weld y trydan yn cael ei gynhyrchu a’r arbedion carbon. Cliciwch ar y llun perthnasol:

Awel Aman Tawe office in Cwmllynfell

AAT, Cwmllynfell
GLYNNEATH TRAINING CENTRE (2)

Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd
DOVE WORKSHOP (2)

Gweithdy DOVE ym Manwen
ysgol y bedol logo

Ysgol y Bedol, Garnant