Cartref

Gwnewch addewid at ein Cynnig Cyfranddaliadau 2015!

Mae pawb yn eu hennill – yr amgylchedd, y gymuned, a chi!

Jan and Rhys smiling on the beach with mugs of tea
Jan a Rhys – buddsoddwyr
"Wrth fuddsoddi mewn Egni, rydyn ni'n rhan o sefydliad bywiog sy'n arloesi ffordd wyrdd newydd tuag at ddatblygiad ein cymuned."
Brian and Tom stand outside the cinema
Sinema Brynaman
"Rheolwyd y sinema 700-sedd yma ym Mrynaman gan wirfoddolwyr ers y 1920au. Mi fydd ynni solar yn helpu gostwng ein biliau trydan."
Investor, Daniel from Glanaman.
Daniel - buddsoddwr o Glanaman
"Gwneud arian o'r heulwen — oes 'na unrhywbeth well?"
Jenny looks direct to camera
Cyfarwyddwr Egni Jenny Carlisle
"Mae prosiectau adnewyddadwy cymunedol yn gallu plannu cynhyrchiad egni glân yng nghalon cymunedau."

Cydweithfa yw Egni sy’n cefnogi datblygu ynni solar ar adeiladau sy’n eiddo i’r gymuned yng Nghymru, a thrwy hynny gynhyrchu ynni glân, gan alluogi prosiectau cymunedol i fod yn fwy sefydlog yn ariannol, a rhoi cyfle i chi fuddsoddi eich arian mewn dyfodol cynaliadwy.

Ein prosiect cyfredol yw gosod paneli solar ar 7 o adeiladau cymunedol yn ne Cymru. Bydd y systemau newydd yn rhoi cyfanswm o 105 kWp o drydan solar, gan arbed 1,000 tunnell o garbon yn ystod oes y paneli. Yn 2014 cynigwyd cyfranddaliadau i gyllido’r systemau hyn, gyda chyfanswm o £155,000. Rhagwelir y bydd buddsoddwyr yn cael 4% o elw ar eu buddsoddiad, yn ogystal â rhyddhad treth posibl ar y swm a fuddsoddwyd, sy’n golygu y byddai’r buddsoddiad yn cyfateb i gyfradd flynyddol o 10% o elw – rydym wedi cael cymeradwyaeth EIS gan HMRC. Gweler y Manteision Ariannol yma.